Gratis verzending vanaf € 30,--
30 dagen bedenktijd
Privacy policy

Privacy policy

Privacystatement TRAVELZ

TravelZ is een geregistreerde merk- en handelsnaam van DE BASIS B.V. DE BASIS B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt.

DE BASIS B.V. (zie onze volledige bedrijfsgegevens aan het einde van dit document) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en voor welke doeleinden dit gebeurt.

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1575794.

Artikel 1. Bestelling plaatsen
Uw persoonsgegevens, voor zover deze voor het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst zijn verkregen en/of aan ons zijn verstrekt, worden voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt. Zo verwerken wij de gegevens voor het afhandelen van de bestelling, de betaling en om-indien nodig – met u in contact te treden over de uitvoering over de overeenkomst.

Verder kunnen wij bijvoorbeeld indien nodig uw naam en adres gegevens aan de bezorgdiensten verstrekken. Het gaat hierbij dus om gegevens die u verstrekt wanneer u een bestelling bij ons plaatst. Het betreft in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en uw bankgegevens.

Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor interne doeleinden, voor uw account en voor het eventueel doen van aanbiedingen. Daarnaast is het ook mogelijk om een klantenkaart te verkrijgen en te verstrekken en daarbij een wachtwoord te kiezen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming en zonder wettelijke grondslag of verplichting worden uw gegevens niet aan derden verstrekt met als enige uitzondering de partijen welke betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Daarnaast heeft u uiteraard te allen tijde het recht de verwijdering van uw gegevens te verzoeken.

Artikel 2. Registratie
Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze website, is het mogelijk om te registreren. Na registratie bewaren wij de door u ingevoerde gegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en eventueel uw bankgegevens. Deze gegevens worden ook bewaard, zodat bijvoorbeeld uw adresgegevens al standaard ingevuld kunnen worden bij elke bestelling. Daarnaast worden in de account alle aankopen geregistreerd, zodat u uw bestelhistorie snel terug kunt zien.

Artikel 3. Contact
U kunt op verschillende manieren contact opnemen met DE BASIS B.V. Indien u dit per email, brief of telefonisch doet, bewaren wij enkel de gegevens die u ook zelf aan ons geeft. De persoonsgegevens die u ons toestuurt, worden bewaard voor zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Denk bijvoorbeeld totdat een klacht is opgelost. Bovenstaande geldt ook voor een contactaanvraag via ons contactformulier. Daar vragen wij echter in ieder geval uw naam en e-mailadres.

Artikel 4. Nieuwsbrief en email
Als u zich aanmeldt voor een mailing zoals de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres voor reclamedoeleinden gebruikt, tot het moment dat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. U kunt zich ten alle tijden afmelden. De toestemming tot het versturen heeft u uitdrukkelijk zelf gegeven via de website of bijvoorbeeld via een opt-in in het bestelproces. U kunt de toestemming tot versturen ten alle tijden voor toekomstige nieuwsbrieven en mailings intrekken. Dat kan via een afmeldlink die in elke nieuwsbrief of email staat, maar u kunt ook zelf een email sturen naar info@debasisbv.nl.

Het is daarnaast mogelijk om in de eigen account de mogelijkheid tot het ontvangen van een nieuwsbrief aan of uit te zetten.

Artikel 5. Passieve verstrekking
Naast de zogenaamde actieve verstrekking van persoonsgegevens (zoals hiervoor bedoeld) worden er ook op passieve wijze persoonsgegevens verwerkt. Hierbij geeft u niet zelf de gegevens aan ons, maar worden deze gegevens automatisch verkregen. Veelal betreft dit uw IP-adres en is deze verwerking voor statistieken en herkenning voor een volgend bezoek aan onze site. Dit gebeurt middels bijvoorbeeld cookies, beacons en pixels. Zie hiervoor onze cookiestatement. Waar nodig, gebeurt dit uiteraard slechts met uw met uw toestemming en worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

Artikel 6. Beveiliging
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. U kunt er van uitgaan dat onze servers en uw gegevens op een juiste wijze beveiligd zijn. Daarnaast maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Artikel 7. Websites van derden
Onze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, alvorens van die websites gebruik te maken.

Artikel 8. Rechten
Wij weten dat privacy voor u van groot belang is. U heeft uiteraard ten alle tijden het recht op inzage, wijziging en correctie van uw door ons verzamelde gegevens. U kunt een verzoek hiertoe indienen per info@debasisbv.nl. Voor overige vragen over ons privacy beleid kunt u uiteraard ook contact opnemen. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens in de gebruikersaccount ook zelf aanpassen.